REIAL DECRET 1514/2007, de 16 de novembre, per el qual s’aprova el Pla General de Comptabilitat

Descarregar PDF