El projecte Ides sorgeix l’any 2005 de la iniciativa d’un grup de professionals de l’àmbit de l’assessorament financer i tributari, d’orientar-se cap al sector de les entitats d’inicitiva social.

En el nostre teixit econòmic i social destaquem la presència d’empreses i organitzacions que comparteixen principis com; el d’eficiència empresarial amb responsabilitat social, el de creació de riquesa amb respecte al medi ambient, el de cohesió social, el d’organització més democràtica. Ens referim a empreses i organitzacions que s’emmarquen dins de l’àmbit de l’Economia social.

Des d’Ides creiem en aquest model de desenvolupament econòmic del nostre país, i volem col·laborar recolzant les iniciatives basades en un equilibri de valors econòmics, socials i mediambientals.

Aquest tipus d’iniciatives es generen principalment des de les Organitzacions no lucratives i  Entitats d’iniciativa social. Incloent aquí a: fundacions, associacions, federacions d’entitats, cooperatives, societats laborals, mutualitats de previsió social…

El projecte Ides té dues branques d’actuació

Assessorament

Branca orientada a oferir serveis d’assessorament i consultoria econòmica, tributària, laboral i de gestió

Projectes de cooperació

Branca orientada a impulsar iniciatives de suport en el marc de la transparència, l’oferiment de recursos per a la millora de l’eficiència i la cooperació entre entitats

Projecte IDES
Filosofia
Equip humà
Enllaços