REIAL DECRET 1515/2007, de 16 de novembre, per el qual s’aprova el Pla General de Comptabilitat de Petites i Mitjanes Empreses i el criteris comptables específics per a Micro-empreses.

Descarrega PDF