Quines rendes estan sotmeses a retenció o ingrés a compte?

Activitats professionals

  • Amb caràcter general, per a l’exercici 2015 el tipus de retenció serà del 19% fins a l’11 de juliol, i a partir del 12 de juliol serà del 15%, i també a partir de 2016.
  • No obstant això per a determinades activitats (recaptadors municipals, mediadors d’assegurances …) el tipus de retenció des de 2015 serà del 9% fins a l’11 de juliol, i a partir del 12 de juliol serà del 7%, i també a partir de 2016.
  • Així mateix, per a professionals novament inici (l’any d’inici i en els dos següents), des de 2015 el tipus serà del 9% fins a l’11 de juliol, i a partir del 12 de juliol serà del 7%, i també a partir de 2016.

Quadre resum ingressos a compte