L’equip humà està format per professionals amb experiència i especialització en assessorament a la gestió de fundacions, associacions, cooperatives, societats laborals, amb amplis coneixements de normativa tributària, comptable, laboral i legal que és aplicable a aquestes entitats.

Projecte IDES
Filosofia
Equip humà
Enllaços