Tres són els eixos bàsics de la nostra col·laboració amb les Organitzacions no lucratives i amb les Entitats d’iniciativa social:

Sensibilitat pels valors socials i  mediambientals

Integrada en les nostres decisions i actuacions professionals, amb el convenciment que el desenvolupament econòmic ha de ser sostenible i ha de contribuir a la millora de la qualitat de vida de la nostra societat.

Qualitat de servei

basada en una bona identificació de les necessitats, l’atenció personalitzada, una formació especialitzada i el compromís de millora continuada.

Aposta per les tecnologies de la informació

com a base per poder oferir el nostre suport i assessorament de forma més eficient, flexible i econòmica.

Projecte IDES
Filosofia
Equip humà
Enllaços