Les organitzacions no lucratives i les entitats d’iniciativa social també han de fer front a nous reptes per adaptar-se a les situacions canviants de la conjuntura econòmica i social així com a noves oportunitats estratègiques (nous projectes, processos de redimensió de costos d’estructura, adequació de les necessitats de finançament, aliances i/o fusions entre entitats….).

Alhora de prendre decisions sobre aquests nous reptes les entitats han de disposar de l’anàlisi de les implicacions econòmiques i financeres, i des d’Ides oferim consultoria financera relacionada amb els següents aspectes:

 • Confecció de plans de viabilitat de projectes.
 • Suport en processos de redimensió de les estructures de l’Entitat.
 • Assessorament en processos de fusions i aliances entre entitats.
 • Confecció en quadres de comandament i indicadors econòmics de gestió.
 • Assessorament en recursos de finançament externs
 • Implantació de circuits administratius i eines de gestió a entitats contraparts de cooperació internacional.

Externalització de processos comptables i administratius

La incertesa futura en relació a les fonts de finançament dels projectes de les entitats no lucratives està provocant la necessitat de flexibilitzar la seva estructura per poder adaptar-se millor a la seva capacitat econòmica.

L’externalizació de processos comptables i administratius pot ser una bona solució per aconseguir aquesta flexibilitat i un estalvi de costos. Les noves tecnologies estan facilitant aquests processos d’externalizació.  En Ides ja tenim experiència en oferir aquesta externalizació de processos, en particular oferim la possibilitat d’externalitzar:

 • El procés de comptabilització
 • El seguiment de pressupostari i de tresoreria
 • Els processos de justificació de subvencions
 • La gestió documental
 • La secretaria legal de l’Entitat (Assistència a Juntes i/o Patronats, Llibres actes, Llibre de socis, etc…)
Comptable i Tributari
Suport a la gestió
Consultoria financera
Assessorament laboral
Assessorament legal