Les Organitzacions no lucratives i les entitats d’iniciativa social solen ser entitats intensives en personal i una bona gestió és fonamental per al bon funcionament de l’Entitat. El nostre caràcter d’especialització de sector i de vocació multidisciplinària de la signatura ens permet oferir un millor servei al nostre client, adapta a les necessitats concretes en cada cas.

El nostre objectiu és oferir una atenció i dedicació plena als assumptes encarregats i assessorar, defensar i representar tant a les persones jurídiques com les persones físiques.

L’assessorament laboral que oferim compren bàsicament:

  • Gestió de nòmines
  • Altes i baixes de treballadors
  • Elaboració de contractes
  • Gestió d’assegurances socials
  • Assessorament i representació en litigis laboral
  • Assessorament en optimització de costos laborals
Comptable i Tributari
Suport a la gestió
Consultoria financera
Assessorament laboral
Assessorament legal