Amb l’objectiu de impulsar  projectes de col·laboració amb les entitats, a finals del 2011 es va constituir l’Associació de suport a entitats d’iniciativa social.  Aquesta associació  amb el suport de Ides té les següents finalitats:

  • Promoure la transparència de les Organitzacions no lucratives
  • Crear i potenciar espais d’aliances i col·laboracions entre Organitzacions no lucratives i Entitats d’iniciativa Social
  • Potenciar formació en l’àmbit econòmic i  financer de les persones vinculades a Orgaitzacions no lucratives i Entitats d’Iniciativa Social.
Qui som
Assessorament
Col·laboració
Àmbits d'actuació
Contacte