Fundació Equilibri

La Fundació Equilibri és una entitat privada sense ànim de lucre destinada a fomentar l’educació universitària als països del Sud com a eina fonamental per promoure el desenvolupament. Per finançar els nostres projectes oferim serveis informàtics a empreses, ONG i particulars. Anar

Projecte IDES
Filosofia
Equip humà
Enllaços