• Els donatius que les PERSONES FÍSIQUES realitzin a les entitats acollides al règim fiscal establert en la Llei 49/2002 tindran els següents avantatges:

En les donacions que es facin a partir de l’1 de gener de 2015, els donants es podran aplicar els següents percentatges de deducció:

Per als primers 150 € de l’import TOTAL de DONATIUS DE LA PERSONA, un 50%.

Per l’import que superi els primers 150 €, un 27,5%.

En el cas que la persona hagi fet en els dos anys immediatament anteriors una donació amb dret a deducció a la mateixa entitat per un import igual o superior en cadascun d’ells al de la donació de 2015, el percentatge de deducció de l’import que superi els primers 150 € serà del 32,50%, en lloc del 27,5% general.

A les donacions que es realitzin a partir de l’1 de gener de 2016, els percentatges són:

Per als primers 150 € de l’import TOTAL de DONATIUS DE LA PERSONA, un 75%.

Per l’import que superi els primers 150 €, un 30%.

En el cas que la persona hagi fet en els dos anys immediatament anteriors una donació amb dret a deducció a la mateixa entitat per un import igual o superior en cada un d’ells al de la donació de 2016, el percentatge de deducció de l’import que superi els primers 150 € serà del 35%, en lloc del 30% general.

La limitació de l’aplicació dels imports deduïbles és la mateixa que l’actual, un 10% de la base liquidable de l’IRPF de la persona que fa el donatiu.

En el següent resum es poden veure aquestes deduccions:

 Base deducció   Percentatge 2015 Percentatge 2016
  <150 € donant 50% 75%
           Resta > 150 € 27,50% 30%
 Increment per fidelitat

(els 2 anteriors anys)

                 32,50%              35%
  • Els donatius que les PERSONES JURÍDIQUES realitzin a les entitats acollides al règim fiscal establert en la Llei 49/2002 tindran els mateixos avantatges que en l’actualitat: una deducció del 35% en la quota de l’Impost sobre societats.

Amb la reforma fiscal s’ha afegit una millora per a les persones jurídiques que en els dos anys immediatament anteriors hagin fet una donació amb dret a deducció a la mateixa entitat per un import igual o superior a cada un d’ells a la nova donació.

Els percentatges de deducció en aquest cas seran:

Per a les donacions realitzades durant l’exercici 2015, un 37,50%.

Per a les donacions realitzades durant l’exercici 2016, un 40%.

Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’Impost sobre societats