Recordeu que l’1 de gener del 2016 ha canviat al 19% el tipus de retenció dels rendiments del capital mobiliari (interessos de préstecs, etc.) i immobiliari (lloguer de locals).

Fins al 31 de desembre del 2015 aquesta retenció era del 19,50%. Si teniu lloguer, és important que reviseu les factures de gener del 2016 per tal de confirmar que la retenció està actualitzada al 19%.

Adjuntem una taula resum amb els tipus de retencions aplicables segons el tipus de rendiment.