A partir de l’exercici 2016 les Societats Civils que realitzin activitats mercantils han de tributar per Impost sobre societats i no per la imputació de rendes a l’IRPF dels socis.

Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’Impost sobre societats