Desgravació de despeses

En el pròxim any hi ha la possibilitat de desgravar les despeses d’allotjament i dietes: és una de les novetats més importants de la legislació. Permet descomptar 26,67 euros diaris; 48,08 si és a l’estranger; en concepte de manutenció, sempre que es paguin amb mitjans electrònics.

Tarifa plana inici activitat

L’ampliació de la tarifa plana per als nous autònoms és una altra novetat a partir del 2018. En concret, passarà dels 50 euros durant els 6 primers mesos d’activitat a 12 mesos. A més, del mes 13 al 18 s’aplicarà una reducció del 50% de la quota a la Seguretat Social i del 19 al 24, la rebaixa serà del 30%.

 Respecte a la tarifa plana, les dones menors de 35 i homes menors de 30 anys, la bonificació del 30% s’aplicarà durant 12 mesos més. Per percebre-la, el requisit és no haver estat d’alta d’autònom anteriorment dos anys (actualment 5 anys).

D’altra banda, es farà efectiva l’ampliació de les bonificacions en sectors específics d’autònoms, com a víctimes de violència de gènere, discapacitats i víctimes del terrorisme. Aquestes ajudes consisteixen en la reducció de la quota els 12 primers mesos en un 80% i els 48 següents del 50%.

Situacions de pluriactivitat

Els autònoms que declarin una pluriactivitat amb contracte per compte d’altri a jornada complerta es beneficiaran d’una rebaixa de la quota d’un 50% durant 18 mesos i, els 18 posteriors el descompte serà del 25%. Hem de tenir en compte que aquest estalvi només es produeix sobre la base mínima de cotització.

 Pagament deutes amb menor recàrrec

Recordem que baixen els recàrrecs pel pagament amb retard de la quota de cotització passant a ser d’un 10% fins al primer mes de retard, 20% en el segon, 20% si és posterior però està dins el termini d’acta de liquidació i 35%, si sobrepassa el termini de l’acta de liquidació.

 Novetats fiscals

Com a novetat fiscal, els autònoms que tinguin el seu domicili afecte a l’activitat econòmica, i declarat en l’alta censal, podran deduir-se en l’IRPF, parcialment, les despeses vinculades a l’immoble.

De les factures d’aigua, llum, telefonia, gas i internet, es podran deduir el 30% sobre el percentatge de l’espai, sobre el total immoble, que s’utilitza per l’activitat econòmica.

En referència l’IBI i a les despeses de comunitat de propietaris, es podrà deduir el mateix percentatge que el que dediquin del seu immoble al negoci.