REIAL DECRET 1317/2008, de 24 de Juliol, per el qual s’aprova el Pla de Comptabilitat de les Entitats Asseguradores.

Descarregar PDF