Ides – Iniciatives d’economia social. Barcelona, 2007.

La revista Ides, suport i assessorament analitza amb un llenguatge senzill a través d’articles breus temes d’interès econòmic, fiscal i tributari per a organitzacions no lucratives i entitats d’iniciativa social.

En aquest número es destaquen temes al voltant de la nova llei d’igualtat efectiva entre homes i dones o algunes claus per al tancament comptable de l’any que finalitza, entre molts altres.