Durant el mes de juliol de 2012, una entitat dedicada a serveis assistencials del Maresme es va veure obligada a presentar un Expedient de Regulació d’Ocupació, en veure retallades les subvencions que habitualment obtenia, bàsicament  per a formació ocupacional.

Des d’Ides vam participar en aquest procés oferint assessorament econòmic en la redacció de la memòria econòmica que evidenciava causes econòmiques d’un ERO, i en l’assessorament laboral davant l’administració laboral competent i les negociacions amb el comitè d’empresa.