El Tribunal Suprem ha establert que les empreses no estan obligades a portar un registre de la jornada diària de tota la plantilla

La Sentència del Tribunal Suprem 246/2017 de 23 de març de 2017 estableix que: Les empreses no estan obligades a [...]