Tenim experiència i formació especialitzada en fundacions, associacions, federacions, cooperatives i societats laborals.

Fomentem la transparència de les entitats del tercer sector.

Oferim assessorament comptable i tributari a Organitzacions no lucratives.

Col·laborem en el disseny i implantació d’eines de control de gestió: control pressupostari, tresoreria, indicadors de gestió, comptabilitat.