El passat dimarts dia 26 de febrer, es va fer al Col·legi de Censors de Comptes de Catalunya una sessió de formació sobre “Transparència i Rendiment de Comptes. Auditoria” d’Entitats no lucratives.  Adjuntem material del l’esmentada sessió per si pot ser d’interès.