S’obre el termini perquè les entitats sense afany de lucre sol·licitin fins a 800 equips informàtics.

La Generalitat ha posat en marxa una iniciativa de suport al Tercer Sector, per tal d’afavorir l’equitat i la igualtat d’oportunitats, que consisteix en una convocatòria d’ajuts en espècie que proporcionarà equipament informàtic a les entitats per millorar el seu funcionament i optimitzar l’impacte dels projectes que duen a terme en benefici de la comunitat.

El termini per presentar la sol·licitud és del 28 de febrer fins al 14 de març.