Resolució de 26 de març de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, per la qual s’aprova el Pla de Comptabilitat de les entitats sense ànim de lucre.

Descarregar PFD