Si sou una entitat d’assistència social o una institució de cultura podeu sol·licitar ser designats beneficiaris de Béns provinents d’herències intestades de causants amb la seva darrera residència habitual a Barcelona.

Poden sol·licitar els ajuts les entitats  sense ànim de lucre, amb domicili social o àmbit d’actuació a Barcelona, amb l’obligació, en aquest darrer cas, de destinar el cabal relicte a aquest terme municipal.

Per tal de poder optar a la distribució, les entitats han de presentar un projecte destinat a actuacions d’assistència social o cultural.

RESOLUCIÓ ECO/1917/2013, de 16 de setembre