CONGRES CATALÀ DE COMPTABILITAT I DIRECCIÓ (ACCID)

El passat divendres dia 7 de juny vam assistir a la sessió “Tractament Comptable i Fiscal del Mecenatge” del congres anual de l’ACCID, els aspectes més significatius de la xerrada els va aportar en Carles Campuzano (Diputat  per Barcelona de  CIU ) que  ens va informar de les darreres novetats sobre la futura nova llei del mecenatge.

Els aspectes més rellevants son:

– Un endarreriments en la seva aprovació, pronosticava un any llarg.

– Ampliació  de les deduccions en el IRPF de les donacions a ONL.  Sembla que està guanyant força la idea d’una deducció del  100% de les donacions de particulars a ONL fins a un màxim (100-150 euros any).

– Reforma  més global de la legislació fiscal de les entitats que actualment estan acollides a la llei 49/2002. També s’està intentant fer pressió per canviar que sigui l’Agència Tributària qui determini en el seu informe vinculant si una entitat  pot ser declarada d’Utilitat Pública.