La Tresoreria General de la Seguretat Social de Barcelona (TGSS) ens informa d’un nou servei que vol que difonguem entre els nostre col·lectiu.

Aprofitant les facilitats que aporten les noves tecnologies, la TGSS ofereix un nou servei gratuït de comunicació per via SMS que permetrà al ciutadà obtenir una sèrie de prestacions sense necessitat de desplaçaments, ni de tenir certificat digital.

serveis a través de SMS